polski
 • English
 • Deutsch
Menu
Twój koszyk jest pusty

MPI-520 Miernik wielofunkcyjny - WMPLMPI520 Sonel

Przyrządy wielofunkcyjne
Producent : Sonel
Kod towaru WMPLMPI520-SONEL
Cena 6 061,19 PLN / szt
Poprzednia cena 7 047,90 PLN / szt
Dostępność Od ręki Od ręki
Dostawa od 0,00 PLN
Do koszyka
Porównaj
Zapytaj o towar
Poleć towar
Opis towaru
Cechy towaru
Opinie

Cyfrowy miernik wielofunkcyjny zarówno dla instalatorów jak i zaawansowanych pomiarowców. Umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów w instalacji elektrycznej przewidzianych normą PN-EN 61557:

 

 • impedancja pętli zwarcia – dokładny pomiar również w obwodach z wyłącznikami RCD,
 • parametry wyłączników RCD,
 • rezystancja izolacji,
 • rezystancja uziemienia,
 • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych.

 

Z powodzeniem zastępuje pojedyncze urządzenia stosowane do pomiarów przeciwporażeniowych. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań owocuje dodatkowymi funkcjami i możliwościami, upraszczającymi wykonywanie pomiarów. Obudowa wykonana w stopniu ochrony IP54 jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, zaś ustawiana w kilku możliwych położeniach pokrywa pozwala na wygodne przenoszenie i użytkowanie przyrządu w różnych pozycjach.

 

 

DANE TECHNICZNE:

Pomiary impedancji pętli zwarciowej:

 • pomiar impedancji prądem rzędu 23 A (44 A przy napięciu międzyfazowym) - rezystor zwarciowy Rzw = 10 Ω,
 • zakres napięć pomiarowych: 95...440 V, częstotliwości 45...65 Hz,
 • pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0,01 Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o IΔn ≥ 30 mA bez ich zadziałania,
 • automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego; rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego,
 • pomiary przy użyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalającym pomiar (również przy zamienionych przewodach L i N) lub przewodach o długości 1,2 m, 5 m, 10 m, 20 m, z ewentualnym wykorzystaniem adapterów gniazd 3-faz. (AGT).

Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B:

 • pomiar wyłączników zwykłych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000 mA,
 • funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika (po jednorazowym naciśnięciu przycisku „START” miernik wykonuje cały zadany cykl pomiarów łącznie z możliwością pomiaru impedancji pętli zwarcia L-PE prądem 15 mA),
 • kształt przebiegu wymuszanego prądu upływu wybierany przez użytkownika: sinusoidalny (start od zbocza narastającego lub opadającego), jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny), jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu stałego (dodatni i ujemny), stały (dodatni i ujemny),
 • pomiar prądu wyzwalania IA prądem narastającym,
 • pomiar czasu zadziałania tA przy prądach ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn ,
 • pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika,
 • wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku; nie wpływa na wykonywanie pomiarów,
 • możliwość pomiaru prądu zadziałania IA oraz rzeczywistego czasu zadziałania tAI przy jednym wyłączeniu RCD,
 • pomiary dla napięcia 95...270 V.

Pomiary rezystancji izolacji:

 • napięcia pomiarowe: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V,
 • pomiar rezystancji izolacji do 3 GΩ,
 • możliwość pomiaru w gnieździe za pomocą adaptera UNI-Schuko,
 • zabezpieczenie miernika przed obecnością napięcia na obiekcie i pojawieniem się napięcia w trakcie pomiaru,
 • samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru,
 • automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji w przewodach 3-, 4- i 5-żyłowych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera AutoISO-1000 C,
 • akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji.

Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych:

 • pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ≥200 mA w dwóch kierunkach,
 • pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną,
 • autokalibracja przewodów pomiarowych - możliwość stosowania przewodów dowolnej długości.

Pomiary rezystancji uziemienia:

 • pomiar metodą techniczną 3- przewodową z 2 elektrodami pomocniczymi,
 • wewnętrzne źródło napięcia o częstotliwości odpowiedniej dla sieci 50/60 Hz.

Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.

Pomiar napięcia, częstotliwości oraz - przy użyciu dodatkowych cęgów - prądu przemiennego, cosφ oraz mocy (czynnej, biernej, pozornej).

Sprawdzanie kolejności faz.

Pamięć 990 rekordów (57500 pojedynczych wyników), wyjście USB do komputera PC.

Zasilanie z baterii lub akumulatora (opcja).

Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557.

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L
Pomiar prądem 23/40 A - zakres pomiarowy wg PN-EN 61557:
0,13...1999,9 Ω (dla przewodu pomiarowego 1,2 m):

Zakres wyświetlania

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

0,00...19,99 Ω

0,01 Ω

±(5% w.m. + 3 cyfr)

20,0...199,9 Ω

0,1 Ω

200...1999 Ω

1 Ω

 • napięcie nominalne: 95...270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95...440 V (dla ZL-L)
 • częstotliwość: 45...65 Hz

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD
Pomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557:
0,50...1999,9 Ω

Zakres wyświetlania

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

0,00...19,99 Ω

0,01 Ω

±(6% w.m. + 10 cyfr)

20,0...199,9 Ω

0,1 Ω

±(6% w.m. + 5 cyfr)

200...1999 Ω

1 Ω

 • napięcie nominalne: 95...270 V
 • częstotliwość: 45...65 Hz

Pomiar rezystancji uziemienia RE
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 - 5:

 • 0,5 Ω…1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 50 V
 • 0,56 Ω…1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 25 V

 

Zakres wyświetlania

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

0,00...9,99 Ω

0,01 Ω

±(2% w.m. + 4 cyfry)

10,0...99,9 Ω

0,1 Ω

±(2% w.m. + 3 cyfry)

100...999 Ω

1 Ω

1,00...1,99 kΩ

0,01 kΩ

Pomiar rezystancji izolacji
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 - 2:

 • dla UN = 50 V: 50 kΩ...250 MΩ
 • dla UN = 100 V: 100 kΩ...500 MΩ
 • dla UN = 250 V: 250 kΩ...1 GΩ
 • dla UN = 500 V: 500 kΩ...2 GΩ
 • dla UN = 1000 V: 1 MΩ...3 GΩ

 

Zakres wyświetlania*)

Rozdzielczość

Błąd podstawowy**)

0...1999 kΩ

1 kΩ

±(3% w.m. + 8 cyfr)

2,00...19,99 MΩ

0,01 MΩ

20,0...199,9 MΩ

0,1 MΩ

200...999 MΩ

1 MΩ

1,00...3,00 GΩ

0,01 GΩ

±(4% w.m. + 6 cyfr)

*) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia.
**) podczas pomiarów z użyciem wtyczki UNI-Schuko występuje dodatkowy błąd ±2%.

Wskazania kolejności faz

 • Wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna
 • Zakres napięć sieci UL-L: 100...440 V (45...65 Hz)
 • Wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych

Pomiar napięcia i prądu przemiennego, cosφ oraz mocy

 • Pomiar mocy P, Q, S: 0...200k (W, Var, VA).
 • Pomiar prądu przemiennego (True RMS) przy użyciu cęgów (0...400 A), max. rozdzielczość 0,1 mA
 • Pomiar napięcia ULN: 0...440 V
 • Zakres częstotliwości mierzonych napięć: 45,0...65,0 Hz
 • Pomiar częstotliwości dla napięć 50...440 V w zakresie 45,0...65,0 Hz (błąd podstawowy max. ± 0,1% w.m. + 1 cyfra)
 • Pomiar cosφ: 0,00...1,00 (rozdzielczość 0,01)

Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200 mA

Zakres wyświetlania

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

0,00...19,99 Ω

0,01 Ω

±(2% w.m. + 3 cyfry)

20,0...199,9 Ω

0,1 Ω

200...400 Ω

1

 • napięcie na otwartych zaciskach: 4…9 V
 • prąd wyjściowy przy R<2 Ω: min. 200 mA
 • autokalibracja przewodów pomiarowych
 • pomiary dla obu polaryzacji prądu

Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95...270 V):
Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania t
A (dla funkcji pomiarowej tA)

Typ RCD

Krotność

Zakres

Rozdzielczość

Błąd podstawowy

Ogólnego
typu i
krótko-
zwłoczny

0,5*IΔn

0...300 ms

1 ms

± (2% w.m. + 2 cyfry)
(dla RCD o I
Δn=10 mA
i pomiaru 0,5xI
Δn
błąd:
±(2% w.m. + 3 cyfry)

1*IΔn

2*IΔn

0...150 ms

5*IΔn

0...40 ms

Selektywny

0,5*IΔn

0...500 ms

1*IΔn

2*IΔn

0...200 ms

5*IΔn

0...150 ms

 • dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn:-8...0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0...8%

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)

Prąd nominalny

Zakres pomiarowy

Rozdzielczość

Prąd pomiarowy

Błąd podstawowy

10 mA

3,3...10,0 mA

0,1 mA

0,3xIΔ..1,0xIΔ

± 5%IΔn

30 mA

9,0...30,0 mA

100 mA

33...100 mA

1 mA

300 mA

90...300 mA

500 mA

150...500 mA

1000 mA

330...1000 mA

1 mA

 • możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC)

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A)

Prąd nominalny

Zakres pomiarowy

Rozdzielczość

Prąd pomiarowy

Błąd podstawowy

10 mA

4...20,0 mA

0,1 mA

0,4xIΔn..2,0xIΔn

±10%IΔn

30 mA

12,0...42,0 mA

0,4xIΔn..1,4xIΔn

100 mA

40,0...140 mA

1 mA

300 mA

120...420 mA

500 mA

200...700 mA

 • możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B)

Prąd nominalny

Zakres pomiarowy

Rozdzielczość

Prąd pomiarowy

Błąd podstawowy

10 mA

4,0...20,0 mA

0,1 mA

0,4xIΔn..2,0xIΔn

±10%IΔn

30 mA

12,0...60,0 mA

1 mA

100 mA

40...200 mA

300 mA

120...600 mA

500 mA

200...1000 mA

 • możliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływu

IΔn - wartość znamionowego prądu różnicowego

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

Bezpieczeństwo elektryczne:

 • rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010 - 1 i IEC 61557
 • kategoria pomiarowa: IV 300 V wg PN-EN 61010 - 1
 • stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP54

Pozostałe dane techniczne:

 • zasilanie miernika: baterie alkaliczne LR14 (4 szt.) lub akumulator Ni-MH (opcja)

Przyrząd spełnia wymagania norm:

 • PN-EN 61010 - 1 (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa)
 • PN-EN 61010 - 031 (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa)
 • PN-EN 61326 (kompatybilność elektromagnetyczna)
 • PN-EN 61557 - 10 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych)
 • PN-HD 60364 - 6 (wykonywanie pomiarów-sprawdzanie)
 • PN-HD 60364 - 4 - 41 (wykonywanie pomiarów-ochrona przeciwporażeniowa)
 • PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze)

 

 

DOKUMENTY:

Karta katalogowa

Instrukcja obsługi

Deklaracja zgodności

 • Kod producenta WMPLMPI520
Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies.

Menu

polski
 • English
 • Deutsch
Twój koszyk jest pusty