polski
 • English
 • Deutsch
 • україньска
Menu
Twój koszyk jest pusty
Menu
 • Regulamin
Kategorie

Regulamin sklepu

Opublikowano:

I. Strony transakcji

 1. Właścicielem witryn internetowych oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresami www.elektroportal.pl oraz www.elektroportal.com.pl jest:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL"
S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna
41-922 Radzionków
ul. Kużaja 6

NIP 645-244-43-42
REGON 240749574

Nr KRS 0000288262
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

zwane dalej, sklepem internetowym lub ELEKTROPORTAL.PL

 1. Kupujący może się kontaktować z Właścicielem Sklepu:
  - pod adresem e-mail: info@elektroportal.pl
  - pod numerem telefonu: 032-725-55-87
  - bądź listownie na adres: Elektroportal 41-922 Radzionków, ul. Kużaja 6

 2. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski – zwana dalej Kupującym.

 3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Oferta

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem: www.elektroportal.ploraz www.elektroportal.com.pl. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest:

- sprzedaż nowych produktów z zakresu elektrotechniki. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.

- pośrednictwo w sprzedaży produktów z zakresu elektrotechniki np. towarów zalegających, nadwyżek magazynowych, które zostały zlecone do sprzedaży przez inne podmioty (na podstawie odrębnej umowy) – takie produkty wyróżnione są w sklepie opisem “WYPRZEDAŻ”

 1. Zawartość sklepu internetowego ELEKTROPORTAL.PL nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Kupującego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy, a jedynie ofertę kupna określonego towaru.

 2. Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych.

 3. Wszystkie towary pochodzą od polskich dystrybutorów danej marki oraz są oryginalnie opakowane przez producenta.

 4. Dowodem zakupu w sklepie ELEKTROPORTAL.PL jest faktura VAT, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną – w zależności od tego jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia.

III. Zamówienia

 1. Zamówienia w ELEKTROPORTAL.PL składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej, poczty elektronicznej lub za pomocą fax-u.

 2. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.

 3. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 4. W przypadku braku możliwości kontaktu np. ze względu na błędny numer telefonu, nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni od daty zakupu.

 5. W trakcie składania zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W przypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 6. Zamówienia z dostawą za pobraniem - złożone do godziny 12:00 realizowane są w dniu złożenia oraz potwierdzenia zamówienia . Zamówienia z dostawą za pobraniem złożone po godzinie 12:00 zrealizowane będą następnego dnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta realizowane będą od pierwszego dnia roboczego.

 7. Zamówienia (bez pobrania) dla których zapłatę (przelew) odnotowano na koncie ELEKTROPORTAL.PL - do godziny 12:00 realizowane są w  tym samym dniu roboczym, jeżeli wpłata została zaksięgowana po godzinie 12:00 zrealizowane będą następnego dnia roboczego.

 8. W przypadku towarów, które mają dostępność „NA ZAMÓWIENIE” termin realizacji jest uzależniony od dostępności towaru u dystrybutora, sprzedający zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.

 9. W przypadku towarów, które mają status „WYPRZEDAŻ” termin realizacji jest uzależniony od dostępności towaru u dysponenta takiego towaru, sprzedający zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.

 10. Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru, nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

 11. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Elektroportal również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485).

IV. Dostawa i odbiór towaru

 1. Należność za zakupiony towar może być realizowana w opcjach:

  • przedpłata na konto,

  • pobranie kurierskie,

  • gotówka przy odbiorze

 1. Towar jest wysyłany pod adres wskazany w zamówieniu lub podany telefonicznie lub w drodze fax-u.

 2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej FEDEX Przesyłki

 3. Jeżeli nie ustalono inaczej to dostawa realizowana jest na koszt Kupującego – cena przesyłki uzależniona jest od jej wagi – zostaje doliczona do faktury

 4. Czas dostawy wynosi do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki

 5. Paczki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, późniejsze godziny doręczenia trzeba uzgadniać indywidualnie z firmą przewozową

 6. Nie zastrzegamy godziny doręczenia towaru

 7. Nie dostarczamy towaru w Soboty, Niedziele i Święta

 8. Jeżeli kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy powinien zostawić Aviso.

 9. Firma kurierska będzie ponawiać próbę dostawy przez trzy kolejne dni robocze od daty pozostawienia Aviso.

 10. Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy pierwszej próbie doręczenia przesyłki.

 11. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia paczek powyżej 20 kg dlatego przy cięższych przesyłkach Kupujący musi być przygotowany na ich samodzielne wniesienie.

 12. Podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący nie powinien przyjmować przesyłki oraz powinien spisać w obecności pracownika firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia, opis uszkodzeń lub braków, osoby odbierającej. Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Jedynie poprawnie spisany protokół uszkodzenia umożliwi wymianę sprzętu na nowy lub uzyskanie odszkodowania. Protokół należy przesłać niezwłocznie do siedziby sklepu ELEKTROPORTAl.PL. Reklamacje w firmie kurierskiej mogą być zgłaszane w przeciągu 2 dni od daty doręczenia przesyłki, po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane.

V. Reklamacje i zwroty towaru

 1. Gwarantem prawidłowego działania sprzętu oferowanego przez ELEKTROPORTAL.PL są serwisy producentów lub dystrybutorów na terenie całego kraju. Szczegółowe warunku gwarancji są określone w karcie gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 2. Jeżeli zakupiony towar posiada wadę fabryczną Kupujący powinien skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta lub może zrealizować procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem sklepu ELEKTROPORTAL.PL . Wymiana towaru na nowy może mieć miejsce jedynie na podstawie pisemnego oświadczenia serwisu. Pisemne oświadczenie serwisu należy przesłać na adres sklepu ELEKTROPORTAL.PL . Po otrzymaniu oświadczenia nasz pracownik skontaktuje się z Państwem i umówi się na termin odebrania sprzętu przez firmę kurierską. Nowy, wolny od wad towar zostanie wysłany w terminie do 14 dni.

 3. Koszt wysłania produktu do sprzedającego oraz dostarczenia naprawionego przedmiotu z powrotem do kupującego, ponosi sprzedający.

 4. Klient ma prawo zareklamować zakupiony produkt w przypadku stwierdzenia wad fizycznych produktu oraz niezgodności otrzymanego produktu ze złożonym zamówieniem.

Podstawę do przyjęcia reklamacji stanowi dostarczenie na adres sklepu dowodu zakupu produktów, którym jest paragon lub faktura VAT, wypełnionego formularza reklamacji, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz wadliwego produktu.

 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty dostarczenia do Prowadzącego Sklep reklamowanego produktu.

 2. W przypadku uznania reklamacji uszkodzony lub niepełnowartościowy produkt zostanie w pierwszej kolejności wymieniony na produkt pełnowartościowy. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe Sprzedawca zwróci uiszczoną kwotę za reklamowany produkt lub zaproponuje Klientowi inny, dostępny w Sklepie produkt.

 3. Koszty przesyłki związane z wysyłką uznanej przez Sprzedawcę reklamacji zamówionych produktów pokrywa Sprzedawca.

 4. Klient traci uprawnienia określone w dziale V pkt 4 jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem nie zawiadomi o tym sprzedawcy.

 5. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego


VI. Odstąpienie Reklamacje i zwroty towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 3. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystaniu produktu, niż tylko do celów sprawdzenia.

 5. Zwracany przez Klienta towar powinien być zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki podczas transportu.

 6. Kupujący jest zobowiązany do odesłania towaru na swój koszt. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym

 7. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

- dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

- bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

- kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

 1. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem punkt 7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 2. W przypadku zwrotu towaru na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego zostanie przelana kwota równa wartości zakupionego towaru.

 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA


Data:
DANE SPRZEDAWCY:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELEKTROPORTAL"
S.Kurkowski E.Kurkowska Spółka Jawna
41-922 Radzionków
ul. Kużaja 6
NIP 645-244-43-42

DANE KLIENTA
Imię Nazwisko:
Adres:
E-mail:
telefon:
Nr. zamówienia:
Data zawarcia umowy/odebrania towaru:
Forma zwrotu płatności:
Nr. konta bankowego:

Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy na podstawie Art. 7 "Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży w zakresie następujących rzeczy:

DANE TOWARÓW:

Lp.           Nazwa                             Ilość

1.

2.


.......................................................................................
Podpis klienta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VII. Postanowienia końcowe

 1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność ELEKTROPORTAL.PL. Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć.

 2. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

 3. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Sklepu ELEKTROPORTAL.PL są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego ELEKTROPORTAL.PL jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) - potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia. Korekta tych danych, dokonana na skutek błędów czy też opóźnień w ich aktualizacji, nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec sprzedawcy.

 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu ELEKTROPORTAL.PL .

 5. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu pod adresem regulaminu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 2. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Prowadzącego Sklep po poinformowaniu Klientów w Sklepie oraz zarejestrowanych Klientów drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta. Zamówienie złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu

VIII. Polityka prywatności

 1. Dane osobowe Klienta podawane podczas procesu zamawiania produktów w Sklepie są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klient, składając zamówienie, wyraża jednocześnie zgodę na przekazanie niezbędnych danych osobowych podmiotom odpowiadającym za dostarczenie zamówienia. Dane te są przekazywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

 3. Administratorem danych osobowych jest Sklep.

 4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia.

 5. Prowadzący Sklep pobiera i wykorzystuje następujące informacje na temat Klienta:

- Adres IP,

- Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 i ust. 2

 1. Prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania błędnych danych. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnego adresu dostawy.

 2. W celach statystycznych oraz w celu podwyższania jakości obsługi świadczonej przez Sklep, Prowadzący Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Prowadzący Sklep informuje jednak, że nieakceptowanie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu. Szczegółowe zasady dotyczące plików cookies określa Polityka Cookies, dostępna w Sklepie.

 3. Administratorzy, pracownicy ELEKTROPORTAL.PL NIGDY nie proszą o udostępnianie haseł dostępowych do kont użytkowników.

 4. Użytkownicy zalogowani w sklepie ELEKTROPORTAL.PL proszeni są o NIE podawanie haseł osobom trzecim.

IX. Wymagania Techniczne

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na po dostawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script

 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje ocelu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się wpolityce prywatności.

 

X. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.elektroportal.pl z wykorzystaniem Konta Klienta.

2. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

4. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Właściciel Elektroportal.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

5. Właściciel Elektroportal.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

- cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,

- działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

- otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

- uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,

- Kupujący dopuszcza się przesyłania błędnych informacji handlowych,

- Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu.

- podane przez Klienta dane a dresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

7. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane poprzez witrynę Elektroportal.pl zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

8. Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest także bezpłatny „Newsletter”. Aby otrzymywać „Newsletter” Klient powinien podać swój adres e-mail oraz imię. Rezygnacja z subskrypcji polega na kliknięciu w link podany w stopce każdego „Newsletter-a” i wykonaniu instrukcji

XI. Koszty przesyłek w www.Elektroportal.pl

1. Poczta Polska  „Standardowa Paczka”:
- Paczka pocztowa ekonomiczna do 1 kg cena: 9,50 zł brutto
- Paczka pocztowa ekonomiczna do 2 kg cena: 11 zł brutto
- Paczka pocztowa ekonomiczna do 5 kg cena: 13 zł brutto
- Paczka pocztowa priorytetowa do 1 kg cena: 11 zł brutto
- Paczka pocztowa priorytetowa do 2 kg cena: 13 zł brutto
- Paczka pocztowa priorytetowa do 5 kg cena: 14,50 zł brutto

2. Kurier Opek  „Standardowa Paczka”:
- Przesyłka kurierska 19 zł brutto
- Przesyłka kurierska pobraniowa 25 zł brutto

3. Odbiór osobisty
Odbiór osobisty : Radzionków 0 zł

Formularz odstąpienia od umowy:

Archiwum regulaminów:

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies.

Menu

polski
 • English
 • Deutsch
 • україньска
Twój koszyk jest pusty
Kategorie