EFI Wyłączniki różnicowoprądowe - ETI Polam

- Jakość i niezawodność każdego z wyprodukowanych wyłączników różnicowoprądowych EFI-P sprawdzana jest przez w pełni zautomatyzowaną linią produkcyjną,

- Posiada opatentowany dwustopniowy mechanizm wewnętrzny zapewniający maksymalną niezawodność działania,

- Każdy wyłącznik i elementy konstrukcyjne posiadają kody QR, które zawierają dane techniczne oraz informacje z poszczególnych testów pomiarowych,

- Wersja NL: Wyłączniki z biegunem neutralnym N umieszczonym po lewej stronie,

- Wersja RESET: w przypadku pojawienia się prądu różnicowego dźwignia wyłącznika przesuwa się do pozycji środkowej – „wyzwalania”. W przypadku ręcznego wyłączenia dźwignia przesuwa się do pozycji dolnej,

- Konstrukcja zacisków wyłącznika umożliwia przyłączanie przewodów i szyn zbiorczych zarówno od góry jak i od dołu,

- Wyraźnie oznaczone zaciski wyłącznika w celu zapewnienia właściwego przyłączenia przewodów i szyn zasilających,

- Wskaźnik rzeczywistego położenia styków głównych w pozycji ON (Zał.) lub OFF (Wył.),

- Przycisk „TEST” pozwala użytkownikowi sprawdzić poprawność działania wyłącznika,

- Wszystkie niezbędne informacje techniczne są widoczne na przedniej i bocznej wyłącznika,

- Możliwość montażu dodatkowych akcesoriów (styków pomocniczych, wyzwalaczy, itp.),

- Lepsze zabezpieczenie zacisków przed dotykiem części pod napięciem,