KZS-AFDD Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym

- Pełne zabezpieczenie : MCB, RCCB i AFDD w jednym urządzeniu,

- Przyłączenie zasilania jest możliwe z obu stron, zarówno do zacisków górnych jak i dolnych,

- Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 10 kA,

- Realna identyfikacja położenia styków głównych – pozycja ON (Zał.) lub OFF (Wył.),

- Czytelne oznaczenie zacisków w celu prawidłowego przyłączenia przewodów,

- Trwałość mechaniczna: 20 000 cykli,

- Trwałość elektryczna: 10 000 cykli,

- Lepsze zabezpieczenie zacisków przed dotykiem bezpośrednim części pod napięciem,

- Przycisk „TEST” pozwalający użytkownikowi sprawdzić poprawność działania członu różnicowoprądowego,

- Schemat układu wewnętrznego widoczny na przedniej części urządzenia,

- Wskaźnik świetlny LED informujący o różnych typach błędów ,